Individueel coachingstraject

In 5 sessies gaan we bekijken wat jij graag anders wenst in je leven en hoe je dat kan aanpakken.

De focus bij:

Sessie 1: Wat brengt je hier?

Sessie 2: Wat is je verlangen?

Sessie 3: Wat houdt je tegen?

Sessie 4: Draagkracht vergroten

Sessie 5: Voltooien

Elke sessie heeft zijn eigen wandelroute. We leggen geen grote afstanden af.

Een sessie duurt ongeveer 80min. Een volledig traject van 5 sessies duurt ongeveer 400 min.

Het is wenselijk het traject gefocust te houden. Ideaal daarvoor is om 1 keer per week, indien praktisch mogelijk, af te spreken en zodoende het traject te voltooien in 5 weken tijd.